×

Did You Ever See a Lassie

Did You Ever See a Lassie Lyrics

Did you ever see a lassie,

A lassie, a lassie? 

Did you ever see a lassie, 

Go this way and that? 

Go this way and that way, 

Go this way and that way. 

Did you ever see a lassie, 

Go this way and that? 

 

Did you ever see a laddie,

A laddie, a laddie? 

Did you ever see a laddie, 

Go this way and that? 

Go this way and that way, 

Go this way and that way. 

Did you ever see a laddie, 

Go this way and that?

 
 
 
 
 

NEWSLETTER